Katalyse


Alle Produkte von Katalyse

Aluminiumnitrat, Lösung - [ Al(NO3)3 ]

EC-Name: aluminium nitrate

CAS-Nr: 7784-27-2

EC-Nr.: 236-751-8

Aluminiumnitrat, nonahydrat - [ Al(NO3)3, 9H2O ]

EC-Name: aluminium nitrate

CAS-Nr: 7784-27-2

EC-Nr.: 236-751-8

Ammoniumheptamolybdat - [ (NH4)6Mo7O24 ]

CAS-Nr: 12054-85-2

EC-Nr.: 234-722-4

Bariumacetat - [ Ba(CH3CO2)2 ]

EC-Name: barium di(acetate)

CAS-Nr: 543-80-6

EC-Nr.: 208-849-0

Bariumnitrat - [ BaNO3 ]

EC-Name: barium nitrate

CAS-Nr: 10022-31-8

EC-Nr.: 233-020-5

Bariumperoxid - [ Ba O2 ]

CAS-Nr: 1304-29-6

EC-Nr.: 215-128-4

Cobaltcarbonat, monohydrat - [ CoCO3 ]

EC-Name: Cobalt carbonate

CAS-Nr: 51839-24-8 513-79-1

EC-Nr.: 208-169-4

Cobaltnitrat, hexahydrat - [ Co(NO3)2, 6H2O ]

EC-Name: cobalt dinitrate

CAS-Nr: 10026-22-9

EC-Nr.: 233-402-1

Cobaltnitrat, Lösung - [ Co(NO3)2 ]

EC-Name: cobalt dinitrate

CAS-Nr: 10141-05-6

EC-Nr.: 233-402-1

Eisennitrat, Lösung - [ Fe(NO3)3 ]

EC-Name: iron trinitrate

CAS-Nr: 7782-61-8

EC-Nr.: 233-899-5

Eisennitrat, nonahydrat - [ Fe(NO3)3 ]

EC-Name: iron trinitrate

CAS-Nr: 7782-61-8

EC-Nr.: 233-899-5

Kaliumperchlorat - [ K Cl O4 ]

EC-Name: Potassium perchlorate

CAS-Nr: 7778-74-7

EC-Nr.: 231-912-9

Kupferoxid - [ CuO ]

EC-Name: Copper oxide

CAS-Nr: 1317-38-0

EC-Nr.: 215-269-1

Mangan(II)-oxid, technisch - [ MnO ]

EC-Name: manganese oxide

CAS-Nr: 1344-43-0

EC-Nr.: 215-695-8

Mangan(IV)-oxid (Braunstein) Pulver - [ MnO2 ]

EC-Name: manganese dioxide

CAS-Nr: 1313-13-9

EC-Nr.: 215-202-6

Mangancarbonat, technisch - [ MnCO3 ]

EC-Name: manganese carbonate

CAS-Nr: 598-62-9

EC-Nr.: 209-942-9

Mangannitrat, hexahydrat - [ Mn(NO3)2, 6H2O ]

EC-Name: manganese dinitrate

CAS-Nr: 17141-63-8

EC-Nr.: 233-828-8

Mangannitrat, techn. Lösung - [ Mn(NO3)2 ]

EC-Name: manganese dinitrate

CAS-Nr: 10377-66-9

EC-Nr.: 233-828-8

Mangannitrat, Tetrahydrat - [ Mn(NO3)2, 4H2O ]

EC-Name: manganese dinitrate

CAS-Nr: 20694-39-7

EC-Nr.: 233-828-8

Natriumformiat - [ CHNaO2 ]

EC-Name: Sodium Formate

CAS-Nr: 141-53-7

EC-Nr.: 205-488-0

Nickelnitrat, hexahydrat - [ Ni(NO3)2, 6H2O ]

EC-Name: nickel dinitrate

CAS-Nr: 13478-00-7

EC-Nr.: 236-068-5

Nickelnitrat, Lösung - [ Ni(NO3)2 ]

EC-Name: nickel dinitrate

CAS-Nr: 13138-45-9

EC-Nr.: 236-068-5

Strontiumnitrat - [ SrNO3 ]

EC-Name: strontium nitrate

CAS-Nr: 10042-76-9

EC-Nr.: 233-131-9

Zinknitrat, hexahydrat - [ Zn(NO3)2, 6H2O ]

EC-Name: Zinc nitrate

CAS-Nr: 10196-18-6

EC-Nr.: 231-943-8

Zinknitrat, Lösung - [ Zn(NO3)2 ]

EC-Name: Zinc nitrate

CAS-Nr: 7779-88-6

EC-Nr.: 231-943-8

Zinkstearat - [ Zn(C18H35O2)2 ]

EC-Name: zinc distearate

CAS-Nr: 91051-01-3

EC-Nr.: 293-049-4